Prøv den politiske quiz
+

Socialist Party’s politikk i immigration spørsmål

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

  Partiets støttebaseJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Bør det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Portugal?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære den portugisiske språket?

  Partiets støttebaseJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  Partiets støttebaseJa


Hvor lik er din politiske tro på Socialist Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Portugal øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

  Partiets støttebaseØke

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Skal innvandrere til Portugal få lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus?

  Partiets støttebaseJa

Português Norsk