Prøv den politiske quiz

venstre Bloc plattformen og politikk

Kandidater

emner

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  Partiets støttebaseFor valg

Sosialt  ›  Dyrerettigheter

Skulle regjeringen forby kulturelle seremonier som involverer avliving av dyr for underholdning?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  Partiets støttebaseJa


Hvor lik er din politiske tro på Left Bloc’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  COVID Maske Mandat

Bør regjeringen kreve at folk bruker ansiktsmasker offentlig under COVID-pandemien?

  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  Partiets støttebaseJa, de er viktige for å beskytte andre barn som er for unge til å vaksinere

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

  Partiets støttebaseJa, vårt system for mental helse trenger flere midler for å kunne øke kvaliteten på helsetjenestene

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  Partiets støttebaseMindre

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Skatter

Skulle Portugal øke skattene på de rike?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  Partiets støttebaseJa, det er diskriminasjon å forhindre at kvinner tjener i fronten

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  Partiets støttebaseNei, og nekt politikere som er under etterforskning for en forbrytelse

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  Offentlige uttalelserJa

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

  Partiets støttebaseReduseres, men bare på mat og medisin

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

  Partiets støttebaseFærre

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Skulle Portugal heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

  Partiets støttebaseØk

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Skulle Portugal godta flyktninger fra Syria?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Bør det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Portugal?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

  Partiets støttebaseJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

  Partiets støttebaseJa, men bare i områder med høy kriminalitet

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Portugal drepe mistenkte terrorister i utlandet?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Skulle Portugal forbli i NATO?

  Partiets støttebaseJa, men NATO bør fokusere mer på strategier for anti-terrorisme

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør portugisiske borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Arveavgift

Skulle Portugal avskaffe arveavgift?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

  Partiets støttebaseHjelp

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Portugal, har rett til å stemme?

  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Portugal øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

  Partiets støttebaseØke

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNei, og politiske kampanjer bør bli finansiert av det offentlige

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

  Partiets støttebaseJa, og reduser grensen til 20%

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Skal innvandrere til Portugal få lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus?

  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

  Partiets støttebaseJa, men bare dersom informasjonen ble lovlig anskaffet

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

  Partiets støttebaseJa, så lenge lokalmiljøet ikke blir kompromittert

økonomien  ›  Statlig eierskap

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Skulle Portugal øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

  Partiets støttebaseØke

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne den portugisiske flagget?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Portugal øke eller redusere militære utgifter?

  Partiets støttebaseRedusere

Utenrikspolitikk  ›  Boikott av Israel

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU-hæren

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

  Partiets støttebaseJa

Português Norsk