נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“כן, ולספק תמריצים נוספים להפקת אנרגיה חלופית”

בשנת reponse ל: האם על הממשלה להגביר את הרגולציה הסביבתית על עסקים כדי להפחית את פליטת הפחמן?

דון עמדה זו...

Português עברית