נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“כן, של בעל חיים חשובים יותר מסורת תרבותית”

בשנת reponse ל: האם הממשלה צריכה לאסור טקסים תרבותיים שכוללות הרג בעלי חיים עבור בידור?

דון עמדה זו...

Português עברית