Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Afstemninger  |  Partier  | 

Den hurtige vejledning til Portugal political parties

Komplet liste over de political parties politiske holdninger

Socialist Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: For valg Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Mere Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Formindsk Source

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Sænk Source

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Hjælper Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Socialist Party’s svar: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Socialist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ingen af delene, jeg er tilfreds med det nuværende forbrug Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Formindsk Source

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Socialist Party vælgerne: Ja Source

Social Democratic Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: For valg Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Social Democratic Party’s svar: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Mere Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Hjælper Source

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Social Democratic Party’s svar: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Forøg Source

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Formindsk Source

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Social Democratic Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Social Democratic Party vælgerne: Ja Source

Left Bloc’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: For valg Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Færre Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Left Bloc’s svar: Ja Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Left Bloc har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Nej Source

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Left Bloc vælgerne: Ja Source

People-Animals-Nature’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: For valg Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Færre Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

People-Animals-Nature har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

People-Animals-Nature vælgerne: Ja Source

Liberal Initiative’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: For valg Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Mere Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Mere Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

Liberal Initiative har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

Liberal Initiative vælgerne: Ja Source

FREE/Time to move Foward’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Færre Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Mindre Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

FREE/Time to move Foward vælgerne: Ja Source

People’s Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: For livet Source

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

uddannelsesspørgsmål

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål Videnskab

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du brugen af atomenergi? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Transport spørgsmål

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

økonomiske spørgsmål

Skulle regeringen hæve skatterne på de rige? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Mere Source

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør momssatser forøges eller sænkes? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen afskaffe arveafgift? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du et universelt basisindkomst program? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal borgerne have lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Healthcare spørgsmål

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Mere Source

Støtter du legaliseringen af marihuana? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

valgspørgsmål

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Burde stemmealderen hæves? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i USA, har ret til at stemme? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Indenrigspolitiske spørgsmål

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal det være ulovligt at brænde vores flag? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

spørgsmål National Security

Skal bærbare computere forbydes på alle direkte fly fra Mellemøsten? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Frankring fortsætte med at snigmyrde terrorister i andre lande? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

indvandringsspørgsmål

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring i landet? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal indvandrere få lov til at have dobbelt statsborgerskabsstatus? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Udenrigspolitiske spørgsmål

Støtter du den militære offensiv mod ISIS i den irakiske by Mosul? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal U.S.A styrte Syriens præsident Assad? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien trække sig fra den Europæiske Union? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA accepterer flygtninge fra Syrien? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle vores land forblive i NATO? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør den Europæiske Kommision afvikles? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør USA fortsat støtte Israel? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skulle regeringen øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Ja Source

Kriminelle spørgsmål

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler? statistik drøfte

People’s Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme? statistik drøfte

People’s Party vælgerne: Nej Source

Communist Party’s politiske holdninger

Sociale problemer

Hvad er din holdning til abort? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Ja Source

Skulle regeringen forbyde kulturelle ceremonier, der involverer aflivning af dyr til underholdning? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Går du ind for dødsstraf? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Miljøspørgsmål

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses? statistik drøfte

Communist Party har ikke besvaret dette spørgsmål endnu. Vil du gerne foreslå deres svar?

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik? statistik drøfte

Communist Party vælgerne: Nej Source

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer? statistik